Klor till liten pool och SPA

Klor till liten pool och SPA

Klor i Spabad

I Spabad och mindre ovanmarkspooler brukar man använda SPA klor (Diklor) i pulverform. Anledningen till detta är bl.a. att Diklor är bundet till cyanursyra (CYA) vilket medför att det inte blir så aggressivt för badande, att det inte påverkar pH i så stor utsträckning, samt att det snabbt löses upp i vattnet så små korn inte lägger sig på botten och ger fläckar i badet. Nackdel med Diklor är att det är dyrare än andra vanliga poolklortyper och att det över tid tillför CYA till vattnet. När CYA nivån ökar i poolvattnet minskar klorets verkningsgrad/desinfektionsförmåga. 

Alternativ till Diklor är Triklor (Veckopuckar), Kalciumhypoklorit (Dagspuckar och Chockgranulat) och Natriumhypoklorit (Flytande klor). Dessa typer av poolklor används normalt ej i små pooler och spabad eftersom de har anses ha fler nackdelar. Dessa är bl.a.:

Triklor löses upp långsamt och ej upplösta korn som hamnar på botten kan ge fläckar. Triklor genererar i mindre mängd CYA än diklor vilket är bra men en nackdel är att Triklor sänker pH i badet vilket då måste justeras.

Kalciumhypoklorit är ett oorganiskt eller så kallat ostabiliserande klor vilket medför att det vid dosering ger hög effekt, samtidigt som det snabbt sönderfaller då det inte är bundet till CYA. Kalciumhypoklorit är känsligt för UV-ljus så i en öppen pool behöver bör man tillsätta lite CYA för att det inte skall förbrukas alltför snabbt av solens strålning.

Kalciumhypoklorit är ett klor som är bundet till kalcium. Används detta klor i kombination med hög alkalinitet eller om pH+ tillsätts så kan det ge grumligt/mjölkigt vatten och avlagringar och beläggning på pumpar etc. vilket kan vara särskilt känsligt i spabad. Även den typ av filter som används i spabad brukar kunna täppas igen av kalk. Kalciumhypoklorit kommer att höja pH vid tillsättning. Är vattnet rent kommer pH återgå till ursprung efter en tid, och om det tillsätt i bad där vattnet innehåller föroreningar så ger det en pH-höjningen. 

Natriumhypoklorit är ett oorganiskt klor och kommer att höja pH vid tillsättning. På samma sätt som kalciumhypoklorit så kommer pH om vattnet är rent att återgå till ursprunglig nivå. Natriumhypoklorit är känsligt för UV-ljus så i en öppen pool behöver bör man tillsätta lite CYA för att det inte skall förbrukas alltför snabbt av solens strålning.

I länken nedan föreslås en kombination av klortyper, där man börjar med Di-klor tills en given CYA nivå uppnåtts och sen jobbar man med flytande klor och pH justering. Vi anser dock att blir lite för komplicerat för de flesta SPA ägare :-)

Kombinationsmetod Di-klor och flytande klor

Är ni osäkra på vilken nivå på klor ni har i ert SPA så rekommenderar vi Scuba II. Denna mäter fritt och bundet klor med DPD vilket är en pålitlig metod som som i USA är en EPA-godkänd metod för mätning av fritt och bundet klor. Vidare den metod som satt standarden för klormätning.

Scuba II kan även mäta CYA. Har man ett litet bad är det viktigt att ha koll på mängden CYA. För mycket CYA ger lägre desinfektion av vattnet. Alltså har man CYA-baserat klor är det viktigt att mäta CYA, vilket Scuba II kan göra.

 

 

Hoppas att detta var till hjälp. Ring gärna om ni har frågor.

//Martin -oceanum.se

Uppdaterades 24/11, tack Roger Skoog - Högskolan i Gävle för värdefull input.