Klor till liten pool och SPA

Klor i Spabad

I Spabad och mindre ovanmarkspooler brukar man använda SPA klor (Diklor) i pulverform. Anledningen till detta är bl.a. att kloret i Di-klor är bundet till Cyansyra (CYA) vilket medför att det inte blir så aggressivt för badande, att det inte påverkar pH i så stor utsträckning, samt att snabbt löses upp i vattnet fort så små bitar inte ligger på botten och ger fläckar/blekning. Nackdel med Diklor är att det är dyrare än andra vanliga poolklortyper och att det över tid tillför CYA till vattnet vilket kan medföra klorblockering.

Alternativ till Diklor är Triklor (Veckopuckar), Kalciumhypoklorit (Dagspuckar och Chockgranulat) och Natriumhypoklorit (Flytande klor). Dessa typer av poolklor används normalt ej i små pooler och spabad eftersom de har anses ha större nackdelar. Dessa är bl.a.:

Tri-klor löses upp långsamt och ej upplösta klorbitar som hamnar på botten kan ge fläckar. Tri-klor innehåller mer CYA än Diklor, och detta medför att SPA vattnet snabbare kan mättas av CYA vilket kan ge klorblockering, samt medför i förlängningen att (med Triklor behöver) vattnet bytas oftare än med t.ex. Diklor. 

Kalciumhypoklorit påverkar i viss utsträckning pH i vattnet som sänks sakta. Vidare tillförs kalk i stor mängd. Det senare kan ge grumligt vatten och avlagringar och beläggning på pumpar etc. vilket kan vara särskilt känsligt i spabad. Även den typ av filter som används i spabad brukar kunna täppas igen av kalk. Kalciumhypoklorit är obundet klor vilket medför att det vid dosering ger väldigt aggressiv effekt, samtidigt som det snabbt förbrukas då det inte är bundet till CYA.

Natriumhypoklorit är flytande klor och är starkt basiskt, vilket medför att pH stiger när det tillförs. Även Natriumhypokloriten är obunden vilket ,medför att det vid dosering ger väldigt aggressiv effekt, samtidigt som det snabbt förbrukas då det inte är bundet till CYA. Natriumhypoklorit och kalciumhypoklorit är även känsligt för UV-ljus så i en öppen pool behöver bör man tillsätta lite CYA för att det inte skall förbrukas alltför snabbt av solens strålning.

I länken nedan föreslås en kombination av klortyper, där man börjar med Di-klor tills en given CYA nivå uppnåtts och sen jobbar man med flytande klor och pH justering. Vi anser dock att blir lite för komplicerat för de flesta SPA ägare :-)

Kombinationsmetod Di-klor och flytande klor

Är ni osäkra på vilken nivå på klor ni har i ert SPA så rekommenderar vi Scuba II. Denna mäter fritt och bundet klor med DPD vilket anses vara en mycket pålitliga metoden. Den mäter även CYA vilket är mycket viktigt i bad med liten volym där bundet klor används.

Hoppas att detta var till hjälp. Ring gärna om ni har frågor.

//Martin -oceanum.se

KONTAKTA OSS