Köpvillkor

Vår returpolicy kortfattat

Som privatperson har du har 14 dagar på dig att returnera en order efter att du tagit emot den. Kontakta oss innan du returnerar gods så vi vet att det är på väg och vem som är avsändare.

Om inget annat överenskommits med oss så står du för returkostnaden.

Observera att undantag avseende möjlighet att returnera varor kan gälla för specialtillverkade varor och beställningsvaror och andra varor. 

Om du har frågor kring returvillkor för en specifik produkt så kontakta oss så hjälper vi gärna till.

För företag som handlar hos oss tillämpar vi köplagen. 

Hur vi hanterar cookies/kakor kan du läsa här.

Allmänna villkor för Oceanum.se

Tack för att du visar ditt intresse för våra produkter! Nedan finner du de villkor som gäller för ditt köp och förklarar vilka rättigheter du som privatperson har när du handlar hos oss.

För företag tillämpas köplagen.

Allmänt

Dessa allmänna villkor (de "Allmänna villkoren") gäller när du ("Kunden" eller "du") lägger en order från Oceanum AB, organisationsnummer 559176-4104 ("Företaget", "oss" eller "vi") på oceanum.se, ("Webbplatsen").

Genom att acceptera de Allmänna villkoren bekräftar du att du är minst 18 år gammal eller att du har din förmyndares tillstånd och att du uppfyller de Allmänna villkoren. Du bekräftar även att du har läst informationen om hantering av personuppgifter och cookies och godkänner användningen av sådan data i enlighet med Oceanums integritetspolicy.

Vi säljer våra produkter till flera länder och jurisdiktioner och dessa Allmänna villkor är framtagna för att vara globala. Beroende på var du bor kan dock tvingande lagstiftning gälla. Vi respekterar tillämpbara lagar och inget i dessa Allmänna villkor ska uppfattas som en begränsning av dina lagstadgade rättigheter, om sådana lagar ger dig större rättigheter än vad som anges här.

Genom att acceptera dessa Allmänna villkor förstår och accepterar du att alla ordrar, köp och transaktioner görs exklusivt mellan Företaget och Kunden.

Ordrar m.m.

När du tar emot en orderbekräftelse från oss betyder det att din order har accepterat och att du ingår ett köpavtal. Vi rekommenderar dig att spara orderbekräftelsen för eventuell framtida kontakt med oss. Vi kan neka en order av olika anledningar, exempelvis om du lämnar felaktiga personuppgifter och/eller dras med skulder sedan tidigare. 

Du kan ångra din order till dess att varorna skickats eller uthämtats i vår lokal. Vi kommer då att återbetala eventuella utgifter som du, ditt konto- eller kreditkortsföretag har utfärdat för ordern.

Vi kan annullera en order om de beställda produkterna är slutsålda eller inte längre finns tillgänglig hos våra leverantörer. Vi kommer då att skyndsamt meddela er och sedan återbetala eventuella utgifter, vi kommer även meddela dig om likvärda produkter finns tillgängliga som alternativ.

Alla beställda produkter förblir vår egendom till dess att vi har mottagit fullständig betalning för dem.

Vi förbehåller oss rätt att debitera för eventuella fraktkostnader som uppstått för orders som ångras. 

Kundinformation m.m.

Du ansvarar för att de personuppgifter du lämnar till oss är korrekta och fullständiga. Du ansvarar för alla köp som görs med dina inloggningsuppgifter. Se till att du håller dina inloggningsuppgifter hemliga och att ingen annan kommer åt dem utan ditt tillstånd. Meddela oss om du misstänker att någon har fått tag på dina inloggningsuppgifter utan ditt tillstånd.

Priser, avgifter m.m.

De priser som finns angivna på Webbplatsen gäller för ordrar som har lagts på Webbplatsen. Alla priser gäller den valuta som anges på webbplatsen och innefattar moms där det anges (beroende på var du bor kanske moms inte gäller ditt köp). Tänk på att lokala avgifter (så som valutaväxlingsavgifter, kredit- eller kontokortsavgifter, moms, tullavgifter m.m.) kan tillkomma beroende på var du bor och din lokala lagstiftning. Du ansvarar för sådana avgifter och kan inte få dem betalda av oss.

Specialerbjudanden

Vid vissa tillfällen kan vi, för vissa produkter, erbjuda bättre villkor än de som anges i de Allmänna villkoren, exempelvis vad gäller förlängd ångerrätt eller kostnadsfria returer. Sådana bättre villkor gäller endast under en begränsad tid, till dess att de specifika produkterna sålt slut, och kan annulleras av oss när som helst, och i så fall gäller dessa Allmänna villkor utan ändringar.

Frakt och leverans

Produkter som finns i lager levereras vanligtvis inom det antal arbetsdagar som visas på webbplatsen. Vid händelse av förseningar informerar vi dig och fortsätter att övervaka ordern. Du kan annullera ordern om leveransen försenas i mer än 30 dagar och förseningen inte har uppstått på grund av dig.

Beroende på fraktmetoden kan du behöva hämta ordern från ett specifikt utlämningsställe. Du måste göra det inom tiden som anges på leveransavin. Om du inte hämtar ordern i tid kan en förseningsavgift tas ut från dig och ordern kan skickas tillbaka till oss på din bekostnad. Vi kan även annullera ordern om du inte hämtar den i tid och eventuella kostnader som uppkommer för ej uthämtade varor debiteras er.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra din order genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du tog emot dina produkter. Du måste då skicka ett ångermeddelande till oss med ditt namn, din adress och e-postadress, ditt ordernummer och en lista över de produkter som omfattas. Efter att vi meddelat er om godkänd retur måste du omedelbart och inom 14 dagar från det att du skickade ångermeddelandet returnera produkterna till oss på egen bekostnad. Du ansvarar för skicket på produkterna under leveransen tillbaka till oss. Produkterna skall vara i oanvänt skick och skickas skyddade och i den ursprungliga lådan och/eller förpackningen. 

När du ångrar en order återbetalar vi det pris som du har betalat för produkterna du returnerar. Av den summa som återbetalas kan vi dock dra pengar för produkternas värdesnedsättning om sådan har uppstått på grund av att din hantering varit för slitsam i förhållande till vad som krävs för att avgöra produkternas funktion eller karaktäristiska drag.

Vi utfärdar återbetalningen så fort som möjligt och inom 14 dagar från det att vi mottagit ditt ångermeddelande. Vi kommer dock att hålla på återbetalningen till dess att vi har tagit emot de returnerade produkterna. Återbetalningen betalas ut med samma betalningsmetod som du använde för att betala de returnerade produkterna om inget annat har avtalats.

 

Din ångerrätt gäller inte för kontrakt som:

  • gäller en tjänst som har utförts helt, om du när du lade din order godkände utförandet av tjänsten och fastslog att du inte skulle ha någon ångerrätt efter tjänstens utförande
  • gäller varor eller en tjänst vars pris beror på svängningar i marknaden som vi inte kan kontrollera och vilka kan inträffa under perioden mellan det att du mottagit produkten vars köp du vill häva och tidpunkten då vi blivit meddelade att du vill häva köpet
  • gäller varor som har tillverkats efter dina instruktioner eller som på annat vis är skräddarsydda till dig eller för varor som snabbt faller i värde eller har ett utgångsdatum 
  • gäller varor med brutet emballage som inte lämpar sig för retur på grund av hälso- eller hygienskäl, och emballaget har brutits av dig
  • gäller varor som, efter leveransen, av sin natur är sådana att de inte kan separeras från andra artiklar som de har blandats med
  • gäller förseglade ljud- eller videoinspelningar eller förseglad datorprogramvara och förseglingen har brutits av dig
  • gäller individuella exemplar av en tidning eller tidsskrift
  • gäller digitalt innehåll som levereras på annat sätt än fysiska media, om du har godkänt leverans på sådant vis och fastslagit att du avsäger dig din ångerrätt
  • gäller kulturella evenemang, sportevenemang eller liknande underhållningsaktivitet, mattjänst, catering eller liknande tjänst, boende, transport av varor eller uthyrning av transportmedel, där vi tillhandahåller tjänsten på en specifik dag eller under en specifik period.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Oceanum Ab uppmärksammar härmed Kunden att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel". Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och/eller kundanpassas och/eller bearbetas efter kundens önskemål, dessa produkter benämns som Tillverkningsvara i butiken, men kan även innefatta andra varor.

Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen.

Ångerrätt enligt ovan gäller endast privatpersoner. Är du osäker på vilka varor som inte omfattas av ångerrätt ber vi dig kontakta oss på info@oceanum.se I de fall du som näringsidkare handlar hos Oceanum.se så tillämpas Köplagen. Returavdrag på 15 % av varans värde tillkommer utöver kostnad för returfrakt.

 

Garanti och klagomål

Vissa av våra produkter kan omfattas av garantier. Information om sådana garantier lämnas på Webbplatsen eller i dessa Allmänna villkor. Orderbekräftelsen eller fakturan är ett garantibevis. Våra garantier omfattar endast tillverkningsfel och därmed inga fel som uppstått i samband med individuella ändringar av produkternas funktion eller utseende efter ombyggnad, uppgradering eller annan konfigurering.

Du kan, inom 2 år (eller annan lagstadgad längre tidsperiod) efter det att du tagit emot produkterna, lämna klagomål på produkter som är defekta enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Du måste då skicka ett klagomål till oss med ditt namn, din adress och e-postadress, ditt ordernummer och en lista över de produkter som klagomålet omfattar, exempelvis genom att använda formuläret på Webbplatsen. Du måste lämna in ditt klagomål så fort som möjligt efter att defekten har upptäckts. Alla klagomål som lämnas inom två månader från det att defekten upptäcks räknas som lämnade i god tid.

Vi återbetalar dig för de defekta produkterna i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Ni ansvarar för kostnader som uppstår i samband med att produkterna skickas tillbaka till oss. Det är vårt mål att utfärda sådana betalningar inom 30 dagar från det att vi mottagit klagomålet och fastställt att en återbetalning ska göras, men det kan ta längre tid beroende på produktens natur. Det är även vår strävan att följa de riktlinjer för defekta produkter som fastställts av relevanta nationella konsumentskyddsmyndigheter. Återbetalningen betalas ut med samma betalningsmetod som du använde för att betala de defekta produkterna om inget annat har avtalats. 

Ansvarsbegränsning

Såvida lokal lagstiftning inte anger något annat är vårt ansvar begränsat till direkta skador och under inga omständigheter ska vi hållas ansvariga för indirekta skador, så som inkomstbortfall eller dylikt.

Intellektuella egendomsrättigheter

Webbplatsen och allt dess innehåll ägs av oss och våra licensgivare och den skyddas av intellektuell egendoms- och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från oss.

Friskrivning

Vi reserverar oss för fel i bild och typografi på Webbplatsen, så som fel i produktbeskrivningar, tekniska angivelser, felaktiga priser eller inkorrekt information gällande en produkts lagerstatus. Vi har rätten av korrigera uppenbara fel och kan när som helst ändra eller uppdatera information på Webbplatsen.

Bilder på Webbplatsen är endast illustrativa och är ingen garanterad representation av det exakta antalet produkter du får om du beställer, inte heller att utseende, funktion eller ursprung för produkten stämmer.

Ändringar till de Allmänna villkoren

Vi kan ändra dessa Allmänna villkor när som helst. Vi applicerar sedan de ändrade Allmänna villkoren på Webbplatsen och de träder i kraft när du accepterar dem (i samband med att du lägger en ny order via Webbplatsen eller när du besöker Webbplatsen).

Lagval och tvistlösning

Vid händelse av tvist eftersträvar vi att följa beslut från relevanta nationella konsumentskyddsmyndigheter.

Tvister gällande tolkning eller tillämpning av dessa Allmänna villkor ska styras och tolkas i enlighet med den lagstiftning som gäller i det land eller den delstat som vi bedriver våra affärer från, och ska icke-exklusivt bedömas av domstol där vi har vårt säte. "Icke-exklusivt bedömas" betyder att du kan väcka ett mål mot oss inom en annan jurisdiktion, om det inom den nationella lagstiftningen finns en sådan rättighet.

Det var allt! Vi hoppas att du är nöjd med ditt köp! Dessa villkor har uppdaterats 2022-03-28

 

Telefon: 08-299 735 
E-post: info@oceanum.se

Besöksadress / Showroom:
Oceanum
Stockholmsvägen 34
181 32 Lidingö

Postadress:
Oceanum AB
Törvedsvägen 5
181 47 Lidingö

Skicka ett meddelande