Tjänster

Oceanum Studio, en del av Oceanum, förverkligar din pooldröm genom att leverera en fullservicetjänst för din utemiljö.

Med poolen som utgångspunkt anpassar vi oss efter dina specifika önskemål och erbjuder tjänster och produkter från våra noga utvalda samarbetspartners så som arkitekter, trädgårdsarkitekter och byggentreprenörer, samt leverantörer av poolprodukter och övrigt teknik- och byggmaterial.

Vi startar upp projektet med ett platsbesök för att få en förståelse för hur just er fastighet ser ut och vilka förutsättningar som råder. Markförhållanden, väderstreck, placering av hus och tillhörande byggnader, samt tillgängligheten när själva byggnationen startar upp. 

Utifrån era önskemål så startar vi sedan upp projektet och etablerar en tidsplan och en budget samt sätter ihop ett team som vi anser möter era behov på bästa vis. 

Vi projektleder från Pooldröm till Drömpool.