Enkel Guide med lösningar för vanliga poolvattenproblem

Att hålla poolvattnet rent och klart kan vara enkelt med regelbunden skötsel och några grundläggande kunskaper. Här är några vanliga problem och hur du kan lösa dem:

 1. Problem: Grumligt vatten

  • Lösning: Kontrollera och justera pH-värdet (7,2-7,6). Använd flockningsmedlel för att eliminera partiklar. Backspola filtertanken och se till att cirkulationssystemet fungerar korrekt.
 2. Problem: Grönt vatten

  • Lösning: Justera pH (7,2-7,8) och fritt klor (1-3 ppm). Har du återkommande problem med alger? Överväg i så fall att regelbundet tillsätta algicid samt öka på intervaller för rengöring av poolen med damsugare eller robot. Är vattnet mycket grönt så gör du en klorchockbehandling för att snabbt eliminera alger.
 3. Problem: pH-obalans

  • Lösning: Mät pH-värdet regelbundet och justera det till det optimala området (7,2-7,6) med pH- eller pH+. Ett för högt pH-värde försämrar klorets effektivitet.
 4. Problem: Klorlukt eller irritation

  • Lösning: Se till att klorhalten är inom det rekommenderade området (1-3 ppm). Klorlukt beror ofta på hög mängd bundet klor,. Bunder klor uppstår i pooler med hög badbelastning i kombination med låga nivåer av fritt klor. För att få bort klorlukt snabbt kan du göra en chockklorering vilket kommer öka mängden fritt klor och minska mängden bundet klor.
 5. Problem: Klorbrist

  • Lösning: Tillsätt klor regelbundet enligt poolens storlek och användningsgrad. Använd flytande klor, klorpuckar eller klorgranulat.
 6. Problem: Cyanursyra (Stabilisator) för hög

  • Lösning: Om cyanursyranivån är för hög behöver du ersätta poolvattnet med nytt vatten.Veckoklor och SPA klor innehåller stora mängder cyansyra vilken ackumuleras i vattnet. För att undvika detta problem rekommenderar vi dagsklor och flytande klor.
 7. Problem: För låg alkalinitet

  • Lösning: Justera alkaliniteten (80-120 ppm) med alkalinitetsreglerare. KOrrekt alkanitet minsakr pH-svängningar och förbättrar vattenstabiliteten.
 8. Problem: Kalkavlagringar

  • Lösning: Använd avkalkare eller en blandning av vinäger och vatten för att ta bort kalkavlagringar på poolens ytor ovanför vattent. Kontrollera vattnets hårdhet och justera vid behov.
 9. Problem: Inget fritt klor vid testning

  • Lösning: Överväg att chockbehandla poolen för att snabbt öka klorhalten. Se till att cirkulationssystemet fungerar effektivt.
 10. Problem: Poolvatten luktar illa

  • Lösning: Om vattnet har en obehaglig lukt, kontrollera pH, klor och cirkulation. Backspola filtertanken och gör en chockklorering för att rena vattnet.

Rekommenderade värden:

 • pH: 7,2-7,6
 • Klor: 1-3 ppm
 • Alkalinitet: 80-120 ppm

Tips:

 • Testa poolvattnet regelbundet med hjälp av fotometrisk vattentestare,
 • Håll poolen ren genom att regelbundet städa bort alla lön mm. från ytan och genom att backspola sandfiltret 1-3gg/månad.
 • Följ tillverkarens riktlinjer för poolkemikalier och underhåll.

Genom att följa dessa enkla steg och hålla ett öga på poolens vattenvärden kan du njuta av en ren och fräsch pool hela säsongen.