Dimensionering av sandfilter och poolpump

Dimensionering av sandfilter och poolpump

Dimensionering av sandfilter och poolpump i privata pooler

I privata pooler är det vanligt att använda sandfilter för filtrering av poolvattnet. Sandfilter, dvs. filtertanken som fylls med sand, finns i olika storlekar och val av storlek på sandfiltret kan vara svårt om man inte gjort det förut. För att välja rätt storlek på sandfiltret behöver man utgå från de vattenflöden som poolen skall ha.

Nedan redogör vi för principerna kring beräkning av storlek på sandfilter så att ni kan säkerställa att ni får optimal filtrering av poolvattnet.

Översikt sandfilter:

I större pooler, främst i publika bad, är det vanligt med sk. multi bed filter som har diameter >0,8m och med en höjd på sandbädden som är >1m hög. I ett multi-bed filter används sand med olika kornstorlekar för att få optimal filtrering, där större korn hamnar överst och finare korn längre ned.

I privata pooler, storlek upp till ca 5x10m, är det i huvudsak sandfilter / filtertankar med diameter  mindre 0,8m och en filterbädd med höjd lägre än 0,8m som används. I dessa filter är det vanligast att använda samma kornstorlek på sanden. Normalt fylls filtertanken endast till ca 2/3 med sand. Utrymmet ovanför sandbädden behövs vid backspolning, då lyfts sandbädden upp vilket ger en volymökning på  >10% 

Flödeshastighet i sandfiltret: I ett sandfilter får man en bättre filtrering vid låg flödeshastighet genom sandbädden och försämrad filtrering vid ökande flödeshastighet genom sandbädden. Rekommenderad flödeshastighet genom sandbädden för den filtertyp som används i privata pooler är 30-50m/h (enl. SS EN 16713).

Omsättning av total poolvolym: Enligt SS EN 16713 skall den totala poolvolymen omsättas minst 1ggr/8h, dvs. 3ggr/dygn. De flesta tillverkare av poolpumpar och sandfilter rekommenderar dock ca 4-5ggr/dygn.

Utifrån poolens volym och önskvärt antal omsättningar kan vi få fram lämplig diameter på vårt sandfilter. Notera att tabellen visar max poolvolym för filterstorleken, en överdimensionering av storleken på sandfilter ger lägre flödeshastighet genom sandbädden och förbättrad filtrering:


Filtertank Area

Högsta filtreringskapacitet för filtertanken

(vid flödeshastighet 50m/h)

 

Max poolstorlek

(filtreringskapacitet x 24h / 3 oms.)

 

Max poolstorlek

(filtreringskapacitet x 24h / 5 oms.)

Diameter

kvm

kbm/h

vid 3 oms./24h

vid 5 oms./24h

400mm

0,13

6,3 kbm/h

50 kbm

30 kbm

515mm

0,21

10,4 kbm/h

33 kbm

50 kbm

615mm

0,30

14,9 kbm/h

119 kbm

71 kbm

750mm

0,44

22,1 kbm/h

177 kbm

106 kbm

800mm

0,50

25,1 kbm/h

201 kbm

121 kbm

 

Dimensionering av poolpump:

När man har valt ett sandfilter som är lämpligt för poolstorleken kan öven storlek på poolpump väljas. Poolpumpen får aldrig dimensioneras med högre pumpkapacitet än sandfiltrets högsta filtreringskapacitet från tabellen ovan. 

Exempel: Pool 4x8m, vattendjup 1,45m ger volym 46,4kbm. Önskar 5 omsättningar ger kapacitetsbehov på 9,7kbm/h

En pool med sandfilter, värmepump och två inlopp placerad inom ca 20m från poolpumpen ger ett mottryck på ca 10mvp. Genom att lägga in detta mottryck i poolpumpstillverkarens pumpkurva och önskad kapacitet, 9,7 kbm/h kan vi hitta lämplig storlek. I pumpkurvan nedan kan vi utläsa att en WaterVISE 0,37kW har pumpkapacitet på 10kbm/h vid 10mvp, vilket ger en mycket bra matchning mot önskvärd kapacitet på 9,7kbm/h.

WaterVise pumpkurva

Genom att följa denna princip kan ni säkerställa att ni får rätt storlek på sandfilter och poolpump för er pool. Vi har pumpkurvor för alla våra poolpumpar och hjälper er gärna att välja storlek på sandfilter och modell på poolpump.

 

Backspolning

När skall sandfiltret backspolas? Normalt rekommenderas att backspola sandfiltret minst en gång per månad eller när avläst tryck i filtertanken ökat med ca 0,3-0,5 Bar sedan föregående backspolning.

För att säkerställa att poolpumpen klarar av att backspola sandfiltret så är tumregeln att den minst klara av att pumpa 50-60kbm/h per kvm filterarea (se tillverkarens rekommendationer). I exempel ovan med ett sandfilter på 615mm så är mottrycket vid backspolning ca 5mvp och då behövs en poolpump som klarar av att pumpa 18kbm/h vid detta mottryck. Har man dimensionerat poolpump enligt vårt exempel för privata pooler ovan kommer backspolning normalt inte att vara ett problem, utan det är främst en fråga vid stora sandfilter, där man dimensionerat poolpumpen utifrån en mycket låg flödeshastighet i normaldrift.

 

Tveka inte att ringa oss på 08-299 735 eller skicka en förfrågan i formuläret nedan om ni har frågor kring detta.