Klor till pool

Klor till pool

Olika typer av klor till pool

Det finns i huvudsak tre olika typer av klor som används för desinfektion av privata pooler dessa är:

  • Veckoklor (Triklorisocyansyra)
  • Dagsklor & Chockklor (Kalciumhypoklorit)
  • Flytande klor (Natriumhypoklorit)

Alla tre typer av poolklor ger en fungerande desinfektion, men påverkar poolvatten på olika sätt:

Triklorisocyansyra 

kommer oftast i form av större puckar och används som Veckoklor. Veckoklor sänker pH värdet och tillför Cyansyra i vattnet. Ofta behöver man kompensera med pH-höjare när man använder Veckoklor. Cyansyran som tillförs kan skapa klorblockering (se nedan).

Kalciumhypoklorit 

används antingen i form av mindre puckar som Dagsklor, eller i form granuler som Chockklor. Dags- och chockklor är i princip pH neutralt men tillför kalcium i vattnet.

Natriumhypoklorit 

(Klorin/blekmedel), som är flytande, används primärt i pooler med klorautomatik. Med flytande klor höjs pH värdet över tid i poolen och ofta behöver man kompensera med pH sänkare.

Rekommenderade kemikalienivåer för privata utomhuspooler:

  • Fritt klor: 2-4mg/l (vid Cyansyra 30-50mg/l)
  • Bundet klor: <0,5-1mg/l
  • pH: 7,3-7,5 Högt pH sänker klorets desinfektionsförmåga
  • Cyansyra: 30-50mg/l. Cyansyra skyddar Fritt klor från att brytas ned av solens UV-stålning och minskar därigenom klorförbrukning. Höga Cyansyra nivåer sänker tillgängligt Fritt klor för desinfektion enl. tabell nedan. Vid Cyansyra över 100mg/l behöver delar av poolvattnet bytas för att undvika klorblockering, dvs. det tillgängliga fria kloret får för låga nivåer. 
Cyansyra mg/l 0mg/l 30mg/l 50mg/l 70mg/l 90mg/l 100mg/l
Tillgängligt fritt klor i % 100% 45% 33% 28% 14% 12%
  • Alkanitet: 100mg/l (80-120mg/l vid desinfektion med Dagsklor och Flytande klor. 120-150mg/l vid desinfektion med Veckocklor. Låg nivå leder till att pH svänger när man tillsätter klor, hög nivå leder till att vattnet blir mjölkigt
  • Kalcium: 220mg/l (Låga nivåer kan lösa upp fogar och fästmaterial i mosaik och klinkerpooler. Höga nivåer, >350mg/l, kan ge kalkavlagringar)

 

Val av Klor baserar du på hur dina värden ser ut vid ett givet tillfälle, samt den arbetsinsats du vill lägga för att hålla rätt nivå i din pool. Enklast är att använda klorautomatik som sköter sig helt själv. En mindre arbetsinsats har du med veckorpuckar som behöver läggas i ca. var 5-7:e dag. Mest jobb får du med Dagsklor eftersom du då behöver lägga i klor i princip varje dag:

Hög Cyansyra = välj Dagsklor eller Flytande klor
Hög Kalciumnivå = välj Veckoklor eller Flytande klor

Skall ni köpa klor till poolen så hittar ni hela vårt sortiment här.