Välja och dimensionera poolvärmepump


Vilken poolvärmepump skall man välja?

Genom en poolvärmepump kan du göra en energibesparing på 65-80% på årsbasis i jämförelse med att värma din pool med direktverkande el. Den besparing du får med en poolvärmepump påverkas dels av vilken typ och modell på poolvärmepump du väljer, dels av temperatur på vattnet i din pool och dels utomhustemperaturen där du bor.

Hur fungerar en poolvärmepump?

Poolvärmepumpar fungerar på samma sätt som ett kylskåp eller en bergvärmepump. Grundprincipen för att utvinna energi (kyla) och avge energi (värma) i en värmepump bygger på att i en sluten köldmediekrets på ena sida låta ett köldmedia förångas (energi utvinning) och på andra sidan låta köldmediet kondensera (energi avges). Genom att på ena sidan i köldmediekretsen öka trycket, med hjälp av en kompressor, kommer köldmediet vid en givet tryck att kondensera, och genom att omvänt sänka trycket på andra sidan i kretsen får vi köldmediet att förångas där.  

Beroende på hur varmt vatten som man har i sin pool så kommer det tryck som kompressorn behöver bygga upp innan köldmediet kondenserar att öka. Detta medför att värmepumpen verkningsgrad (COP*) minskar. Detta eftersom det går åt mer energi för kompressorn att jobba upp ett högre tryck än lägre tryck vid lägre tempepratur. Även utomhusluftens temp påverkar COP. Är det kallt ute kommer det medföra att det på lågtryckssidan i köldmediekretsen krävs ett väldigt lågt tryck för att köldmediet skall förångas. Detta medför att kompressorn i sin tur kommer få jobba längre för att bygga upp trycket på högtryckssidan, dvs. gå från ett "mycket lågt tryck" till högt kräver större energi åtgång än om utomhusluften är varm. 

Olika typer av poolvärmepumpar

Det finns två typer av poolvärmepumpar, båda bygger på samma princip med en sluten köldmediekrets, det som skiljer dem åt är deras drift. Den modell som historisk varit vanligast kallas on-off, och är den princip som kylskåp använder. Det betyder att antingen är poolvärmepumpen på, och då går den på full fart, eller så är den av och då står den stilla. En modernare variant på poolvärmepump är en modell som kallas Inverter. Denna modell fungerar något annorlunda än on-off, och rent praktiskt innebär detta att poolvärmepumpen kan stega upp i effekt beroende på hur mycket effekt som efterfrågas. Fördelen med poolvärmepump av typ inverter är att man med dessa kan få ett högre genomsnitts COP. Detta beror på att man kan bygga den så att den har den toppeffekt som krävs för att klara vår-höst-kalla nätter, men samtidigt kan optimera den för de mer normala driftsförhållanden som råder där kanske 50-70% av effekten behövs. Genom detta kan man få ett mycket bra genomsnitts COP på denna typ, och även en tystare drift, vilket kan vara väldigt viktigt om poolvärmepumpen skall placeras i närheten av poolområdet. 

Hur väljer man poolvärmepump?

Så vilken poolvärmepump skall man välja? Vill man ha bästa driftsekonomi skall man välja en poolvärmepump av Inverter typ då dessa har så pass mycket bättre COP än on-off värmepumpar. Inverter modellerna är dock fortfarande något dyrare i inköp, så ser man på det i ett kortare perspektiv kan det vara ett alternativ att ända skaffa en on-off modell.  

Exempel COP vid +15 grader i luften och +26 grader i poolen:

Pahlén PVP13, inverter, COP: 4,4-7,6

Gullberg & Jansson X20, Inverter, COP: 4,2-6,1

Gullberg & Jansson V30, on-off, COP: 4,8

Not: Ex. COP 2,1 innebär att värmepumpen avger 2,1ggr så mycket energi som den förbrukar i el. COP 4,5 innebär att den avger 4,5ggr så mycket energi som den förbrukar i el. osv.

Hur dimensionerar man storlek på poolvärmepump?

För att välja rätt storlek på en poolvärmepump behöver man ta hänsyn till flera olika faktorer bl.a. poolstorlek, typ av pooltäckning, poolens isolering, geografisk placering och önskvärd vattentemperatur samt hur ofta poolen används utan pooltäckning. En generell tumregel för dimensionering av elpatron från den svenska tillverkaren Pahlén är 300W/kvm vid +27-grader i en isolerad pool placerad i mellansverige som har en pooltäckning. Detta skulle ge ett startvärde på 32kvmx300w=9,6kW för att klara denna temp i en 8x4m pool. Om man skall välja en poolvärmepump för detta driftförhållande skulle det då mötas av en Gullberg & Jansson V30, Gullberg & Jansson X30 eller Pahlén PVP13, medan storleken mindra på samma värmepumpar blir gränsfall. 

Vill ni utvärdera er egen sitation behöver ni från schablonen ovan lägga till eller dra bort behövd effekt utifrån era specifika förutsättningarna. T.ex. ett pooltak har väldigt gynnsam effekt på energibesparingen medan en pool utan pooltäckning har mycket stor negativ effekt på energiåtgången.

Att tänka på vid val av värmepump är som vi skrivit ovan att avgiven effekt går ned när utomhustemperaturen är låg på vår och höst, detta medför att rekommendationen är att välja en större poolvärmepump om kalkylen ligger på gränsen mellan två modeller eller om poolen ligger en bit norrut där dygnstemperaturen är lägre. I respektive tillverkas produktblad finns ofta en rekommenderad poolvolym för respektive modell, och även dessa kan vara till hjälp som vägledning i val av storlek på din poolvärmepump.

Nedan visar vi tillverkarnas rekommendationer på poolvärmepumpsstorlek för olika poolstorlekar. Dessa kan ses som goda riktmärken ifall din pool ligger i mitten av vårt land är isolerad och täcks över nattetid. Är du osäker rekommenderar vi att du går upp en storlek, eller kontaktar oss (info@oceanum.se)

G&J modell: V15/X15 V20/X20 V30/X30 V40 V60
Poolstorlek: 20-40kbm 35-55kbm 45-65kbm 64-90kbm 80-120kbm

 

Pahlén modell: PVP10 PVP11 PVP13 PVP17 PVP28
Poolstorlek: 27kbm 37kbm 50kbm 75kbm 150kbm

 

Gullberg & Jansson har även utvecklat ett verktyg för att utvärdera vilken storlek på poolvärmepump i deras sortiment som passar in på olika pooler. Länk till deras verktyg hittar du här.

KONTAKTA OSS