Välja och dimensionera poolvärmepump

Välja och dimensionera poolvärmepump

Poolvärmepumpsguide

Nu är det än mer miljövänligt att värma poolen med värmepump. Både Gullberg & Jansson och Pahlén har nu endast värmepumpar med miljövänligt R32 som köldmedie. I och med detta är det ännu mer miljövänligt att värma poolen med poolvärmepump, det ger både en stor minskning av elförbrukningen samtidigt som v inte behöver oroa oss för utsläpp av köldmedia som negativt kan påverka våratmosfär.

Utfasning av äldre värmepumpsteknik, sk. On-Off modeller fortsätter. Hos Gullberg & Jansson finns enbart lilla P-serien kvar som on-off modell,  hos Pahlén har on-off modellerna utgått helt efter 2019. Att satsa på Inverterteknik är i linje med bolagens önskan om ökad miljövänlighet, invertermodellerna utklassar on-off modeller vad gäller energieffektivitet.

Hur dimensionerar man storlek på poolvärmepump?

För att välja rätt storlek på en poolvärmepump behöver man ta hänsyn till flera olika faktorer bl.a. poolstorlek, typ av pooltäckning, poolens isolering, geografisk placering och önskvärd vattentemperatur samt hur ofta poolen används utan pooltäckning.

Pahlén rekommenderar en värmeeffekt på 300W/kvm (area poolyta) för att hålla +27-grader i en isolerad pool placerad i mellansverige som har en pooltäckning.

Rekommendationen innebär att för en 4x8m pool skall värmeeffekten vara 9,6kW.

Med vägledning av tillverkarnas rekommenderade poolvolym för olika poolvärmepumpsmodeller så skall värmeeffekt vid luft 15°/ vatten 26° vara minst 0,2kW/kbm och ända upp till 0,31kW/kbm.

Rekommendationen innebär att för en 4x8m pool skall värmeeffekten vara minst 9kW upp till 14kW. 

Vill ni utvärdera er egen sitation behöver ni från schablonen ovan lägga till eller dra bort behövd effekt utifrån era specifika förutsättningarna. T.ex. ett pooltak har väldigt gynnsam effekt på energibesparingen medan en pool utan pooltäckning har mycket stor negativ effekt på energiåtgången.

Att tänka på vid val av värmepump är att värmeeffekten går ned när utomhustemperaturen är låg, t.ex. på vår och höst, detta medför att rekommendationen är att välja en större poolvärmepump om kalkylen ligger på gränsen mellan två modeller eller om poolen ligger en bit norrut där dygnsmedeltemperaturen är lägre.

Är du osäker? Kontakta gärna oss på 08-299 735 eller info@oceanum.se

Har du kommit fram till vilken värmeeffekt du skall ha? Nedan har vi sammanstället en tabell med modellutbudet från 2020 och grundläggande fakta för respektive modell där du enkelt kan jämföra modeller och rek pris mm.

Tabellen är sorterad på max värmeeffekt vid luft 15°/ vatten 26° så att ni enkelt skall kunna hitta de värmepumpar som ligger inom önskvärd värmeffekt.

I kolumn "Placering SEK/kW" kan ni se vilken värmepump som har lägst pris per kW. Notera dock att värmepumparna har specifikationer som skiljer dem åt. De dyraste modellerna har t.ex. oftast en högre kvalitet på kompressor och andra komponenter.

Vilken poolvärmepump skall man välja?

I stort sett alla markpooler som byggs idag har en poolvärmare installerad. Det finns olika typer av poolvärmare, de vanligaste är elpatron, poolvärmepump, värmeväxlare som kopplas in mot fjärr- eller bergvärme samt solpaneler. För att få bästa ekonomi i poolvärmaren rekommenderar vi poolvärmepump.

Med en poolvärmepump som poolvärmare får du god driftsekonomi, en enkel installation och en varm pool även när vädret är molnigt. Genom en poolvärmepump kan du göra en energibesparing på 65-80% på årsbasis i jämförelse med att värma din pool med elpatron. Den besparing du får med en poolvärmepump påverkas av vilken typ och modell på poolvärmepump du väljer, vilken temperatur du har på vattnet i din pool, isolering, samt utomhustemperaturen där du bor.

Olika typer av poolvärmepumpar

Det finns två typer av poolvärmepumpar, båda bygger på samma princip med en sluten köldmediekrets, det som skiljer dem åt är deras drift.

  • On-off poolvärmepump - Den modell som historiskt varit vanligast kallas on-off, och är den princip som kylskåp använder. Det betyder att antingen är poolvärmepumpen på, och då går kompressorn på full fart, eller så är den av och då står den stilla och är helt tyst.
  • Inverter poolvärmepump - En modernare variant på poolvärmepump är en modell som kallas Inverter. Denna modell fungerar något annorlunda än on-off, rent praktiskt innebär inverter att poolvärmepumpen kan stega upp hastigheten på kompressorn och därigenom styra avgiven effekt beroende på hur mycket effekt som efterfrågas av styrsystemet. Fördelen med poolvärmepump av typ inverter är att man med dessa kan få ett högre genomsnitts COP. Detta beror på att man kan bygga den så att den har den toppeffekt som krävs för att klara vår-höst-kalla nätter, men samtidigt kan optimera den för de mer normala driftsförhållanden som råder där kanske 50-70% av effekten behövs. Genom detta kan man få ett mycket bra genomsnitts COP på denna modell, och även en tystare drift, vilket kan vara väldigt viktigt om poolvärmepumpen skall placeras i närheten av poolområdet. 

Hur väljer man poolvärmepump?

Så vilken poolvärmepump skall man välja? Vill man ha bästa driftsekonomi skall man välja en poolvärmepump av Inverter typ då dessa har så pass mycket bättre COP än on-off värmepumpar. Inverter modellerna är dock fortfarande något dyrare i inköp, så ser man på det i ett kortare perspektiv kan det vara ett alternativ att ändå skaffa en on-off modell.  

Exempel COP vid +15 grader i luften och +26 grader i poolen:

Pahlén PVP13, inverter, COP: 4,4-7,6

Gullberg & Jansson X20, Inverter, COP: 4,2-6,1

Gullberg & Jansson V30, on-off, COP: 4,8

Not: Ex. COP 2,1 innebär att värmepumpen avger 2,1ggr så mycket energi som den förbrukar i el. COP 4,5 innebär att den avger 4,5ggr så mycket energi som den förbrukar i el. osv. De högre COP värdena för invertermodellerna ovan uppnås när de har stegat ned och inte går på max frekvens. Har man dimensionerat rätt storlek kommer poolvärmepumpen under en stor del av sommaren kunna ligga på mellan 25-75% av max frekvens.

Installation av poolvärmepump

Att installera en poolvärmepump är enkelt för en normalhändiga person. Det är två delar som ingår i installationen, dels att koppla ihop poolens cirkulation med din poolvärmepump och dels att ansluta el till poolvärmaren. 

Anslutning till poolens cirkulation

Poolvärmepumpen skall anslutas efter poolens filtreringssystem, detta innebär normalt att den installeras efter sandfiltret. Om det finns automatisk dosering av klor och pH-minus skall dessa kemikalier doseras in efter poolvärmepumpen. Anledningen till detta är att undvika höga koncentrationer av klor och syra i poolvärmepumpens värmeväxlare.

Förslag på installation från Pahlén i bild nedan:

Installation poolvärmepump

Ofta ansluts en poolvärmepump över en sk. by-pass koppling. By-pass kopplingen är de tre ventiler som ni ser under poolvärmepumpen på bilden ovan. Syftet med en by-pass är att kunna leda delar av vattenflödet förbi poolvärmaren.

Anledningen till att leda delar av flödet vid sidan om poolvärmepumpen är flera:

  • minska mottrycket i systemet - poolvärmepumpens värmeväxlare skapar ett motstånd i flödet vilket kan begränsa cirkulationen onödigt mycket
  • undvika slitage på värmeväxlaren - har man en pool med mycket stora cirkulationsflöden kan det över tid ge onödigt slitage på värmeväxlaren i poolvärmaren
  • de flesta tillverkare av poolvärmepumpar rekommenderar en temperaturökning över värmepumpen på 1-2 grader. Om detta inte kan uppnås när poolvärmepumpen går på full effekt kan man med hjälp av by-passen leda en del av flödet vid sidan om, för att uppnå önskvärd temperaturökning

Inkoppling mot poolens cirkulation görs med unionskopplingar. Unionskopplingen har gänga med fläns och packning på ena sidan och hylsa för att limmas på andra sidan. Sidan med gänga ansluts mot poolvärmepumpen. Sidan med hylsa limmas med rör som inkopplas mot by-pass och poolens cirkulation. Att limma PVC rör är mycket enkelt och kan utföras av en normalhändig poolägare utan problem.

Anslutning av el

Elanslutning till poolvärmepumpar varierar med modell, men generellt ansluts de med 1-Fas eller 3-Fas 230v. Även krav på säkringsstorlek varierar med modell, där de kraftigare värmepumparna behöver större säkring.

Vanliga elanslutningsalternativ är:

  • 1-Fas 230v 10A - för de mindre poolvärmepumparna
  • 1-Fas 230v 16A - medelstora inverter poolvärmepumpar
  • 3-Fas 230v 10A - medelstora on-off och inverter poolvärmepumpar
  • 3-Fas 230v 16A - stora on-off och inverter poolvärmepumpar

De flesta poolvärmepumpar levereras inte med stickpropp, utan kräver fast installation. Denna typ av installation får normalt bara utföras av behörig elektriker. Eftersom en del modeller även kräver säkringsstorlek 16A så kan även ändring i proppskåp / säkringscentralen vara nödvändig.

Vi rekommenderar att ni alltid konsulterar en elektriker i samband med installation av poolvärmepump.

Placering av poolvärmepump

En luftvärmepump utvinner energi ur utomhusluften. När utomhusluften har passerat genom luftvärmepumpens föregångare har luften kylts ned och energi har utvunnits. För att luftvärmepumpen skall fungera effektivt behöver den hela tiden ha tillgång till ett fritt flöde av utomhusluft att utvinna energi ur. Detta medför att luftvärmepumpar alltid skall placeras på ett sätt som medger fri cirkulation av luft. Generellt skall placeringar under altaner, carport etc. undvikas. Detta eftersom det finns stor risk att den nedkylda luften återcirkulerar och på så sätt försämrar verkningsgraden / luftvärmepumpens COP.

Även buller påverkar val av placering. En luftvärmepump som går på full effekt väsnas en del, det är framförallt fläkten som blåser stora mängder luft genom föregångaren som låter. Normalt rekommenderas att inte placera poolvärmepumpen nära sovrum eller altan. Är det inte möjligt at hitta alternativa placeringar så bör en poolvärmepump av invertermodell övervägas eftersom de har en mycket tystare drift under stora delar av säsongen när de inte behöver gå på full effekt.

Hur fungerar en poolvärmepump?

Alla värmepumpar fungerar principiellt på samma sätt oavsett om det är en luftvärmepump, ett kylskåp eller en bergvärmepump. Grundprincipen för att utvinna energi (kyla) och avge energi (värma) i en värmepump bygger på att i en sluten köldmediekrets på ena sida låta ett köldmedia förångas (energi utvinning) och på andra sidan låta köldmediet kondensera (energi avges).

Med hjälp av en kompressor ökas trycket på ena sidan i köldmediekretsen. Vid tillräckligt hög tryck i förhållande till omgivande temperatur kommer köldmediet att kondensera. När köldmediet kondenserar avger de energi (värmer poolvattnet). Från högtryckssidan i köldmediekretsen släpps sedan en kontrollerad mängd kondenserat köldmedium ut genom en expansionsventil till lågtryckssidan i kretsen. När köldmediet passerar expansionsventil till en del av kretsen med lägre tryck kommer det att förångas, vid förångning sjunker temperaturen kraftigt (ofta till temperatur under 0 grader) och på så sätt kan värme utvinnas ur utomhusluften eftersom fläkten blåser utomhusluft över den mycket kalla förångaren som då värms upp till utomhustemperatur, vartefter cykeln börjar om igen då det förångade köldmediet sugs in i kompressorn som höjer trycket osv. 

Beroende på hur varmt vatten som man har i sin pool så kommer det tryck som kompressorn behöver bygga upp innan köldmediet kondenserar att öka. Detta medför att värmepumpen verkningsgrad (COP*) minskar. Detta eftersom det går åt mer energi för kompressorn att jobba upp ett högre tryck än lägre tryck vid lägre tempepratur. Även utomhusluftens temp påverkar COP. Är det kallt ute kommer det medföra att det på lågtryckssidan i köldmediekretsen krävs ett väldigt lågt tryck för att köldmediet skall förångas. Detta medför att kompressorn i sin tur kommer få jobba längre för att bygga upp trycket på högtryckssidan, dvs. gå från ett mycket lågt tryck till högt kräver större energiåtgång än om utomhusluften är varm och poolen sval. 

Här nedan har vi lagt in en video som visar principen för en värmepump. Har ni ytterligare frågor kring val av poolvärmare så får ni gärna kontakta oss på info@oceanum.se