UV-lampa - hur fungerar en UV-lampa och vilka fördelar ger den i en pool?

Hur fungerar en UV lampa i poolen

UV ljus kan indelas i fyra huvudkategorier UV-A, UV-B, UV-C, och Vaccuum UV.

UV-C som är våglängden som används i de flesta UV-lampor som installeras i privata swimmingpooler har en våglängd mellan 200-280nm. Denna våglängd används för att den är mest effektivt vad gäller att oskadliggöra mikroorganismer. UV-ljus i denna våglängd skapar permanenta skador på mikroorganismer som därigenom dör. När vattenburna mikroorganismer kommer under UV-C ljus så bryter detta igenom deras cellvägg och förstör dess DNA och möjlighet att förökas.

UV-C våglängd

UV ljus är en effektiv metod för att förhindra mikroorganismer

Vattenrening med UV-C ljus är ett effektivt sätt att hålla poolen fri från mikroorganismer då UV-C kan bryta ned upp till 99.9% av dessa.

UV lampor bidrar till klart vatten minskad klordoft

En anledning till att poolvatten kan bli grumligt är alger. UV lampor förhindrar på ett effektivt sätt alger från att förökas i poolen. Även kloraminer som bildas när poolklor bryts ned påverkar poolvattnet negativt och ger upphov till klordoft. En UV lampa kan bryta ned upp till 80% av kloraminerna och skapar därigenom ett bättre och behagligare poolvatten.

UV lampor minkar klorförbrukningen i poolen och därigenom driftskostnaderna

UV-C ljuset bidrar till nedbrytning av mikroorganismer vilket medför att mängden klor som förbrukas i poolen för desinfektion reduceras. Reducering i mängd klor ger en direkt besparing för poolägaren, driftskostnaderna minskar då mindre mängder klor behöver inköpas.

Ingen risk för överdosering

UV lampan kan stå på dygnet runt sju dagar i veckan, med UV-ljus går det inte att överdosera vilket helt reducerar de risker som finns med många alternativ sätt att desinfektera poolen t.ex. överdosering av klor där liner och poolutrustning över tid kan påverkas negativt.

Miljövänligt

UV lampan är ett miljövänligt sätt att hålla sitt poolvatten rent, den energi som lampan förbrukar kommer poolen tillgodo i form av värme.

 

Här kan ni hitta våra UV-lampor:

Auto UV Titan Pahlén

UV-C Gullberg & Jansson