Poolvärmepump = Stor besparing

Vilken poolvärmepump skall man välja?

Genom en Poolvärmepump kan du göra en energibesparing på 65-80%. Beroende på temperatur i din pool och utomhustemperatur skiftar värmepumpens energibesparing, sk. COP, över dygnet. Normalt ligger COP mellan 2-4 över dygnet. COP 2 innebär att värmepumpen avger 2ggr så mycket energi som den förbrukar i el. COP 4 innebär att den avger 4ggr så mycket energi som den förbrukar i el.