Poolvärmepump på vintern?

Vinterförvaring av poolvärmepump

Vintern är i antågande och det är många som nu stänger ned sin pool. I samband med detta är det viktigt att även genomföra en vinterstängning av poolvärmepumpen. Alla våra poolvärmepumpar (undantaget G&J S-serien) har en värmeväxlare där poolvatten cirkulerar. När poolens cirkulation stängs av blir det stillastående vatten i värmeväxlaren. Om inte värmeväxlaren töms på vatten under vintern så kommer denna att frysa sönder.

Att tömma poolvärmepumpens värmeväxlare är enkelt och går snabbt. Du tömmer denna genom att lossa de två unionskopplingarna som används för inkommande och utgående poolvatten. Var gärna extra noggrann och luta poolvärmepumen något bakåt för att försäkra dig om att allt vatten runnit ut.

Har du en poolvärmepump som står placerad lägre än övrig poolutrustning är det viktigt att tillse att det inte kan rinna ned vatten i värmeväxlaren. Enklast gör du detta genom att vänta till våren med att skruva ihop unionskopplingarna igen. Sätt gärna för inlopp och rör så att inte skräp kommer in i anläggningen.