Oceanum stöder stiftelsen Aktiv Skola

Oceanum stöder stiftelsen Aktiv Skola. Aktiv skola är en organisation som arbetar för en bättre skola och fokuserar på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning.

Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Aktiv skola har sakkunniga på varje område och tillsammans med inhyrda experter och representanter från Förtroendegruppen har de tagit fram tidsenligt, användarvänligt och lättillgängligt material som efterfrågats på skolorna.

Gå gärna in ni med på Aktiv skolas hemsida och stöd deras arbete