Läs vår lathund för dig som skall bygga pool

Inför poolbygget läs vår "lathund" med för-och nackdelar för de vanligaste pooltyperna. Klicka här