Bygga pool

Bygga pool

Är det svårt att bygga pool själv?

Skall ni bygga pool men känner er osäkra kring val av konstruktion? På denna sida tänkte vi kort gå igenom de vanligaste poolkonstruktionerna och försöka sammanfatta för- och nackdelar med respektive konstruktion.

Bygga Thermopool

Thermopool är en mycket populär pooltyp i Sverige. Thermopoolen är en tung poolkonstruktion i betong som baseras på en gjuten bottenplatta i betong och poolväggar i betong som gjutits i ihåliga thempoolblock (frigolitblock). I och med att väggarna i poolen är delvis i frigolit och att man oftast gjuter bottenplattan med isolering får man med denna konstruktion mycket välisolerad pool vilket kan ha fördelar för driftsekonomin. De stora fördelarna med Thermopoolen är dels bra isolering, dels att de är väldigt robusta konstruktioner som kommer hålla i många år och dels att de kläs i liner, vilken kan bytas när de inte längre är fina och poolen blir då som ny igen. Således en konstruktion som är en väldigt långsiktig investering.

Vill du läsa vår manual för att bygga en Thermopool hittar du den här

 

Bygga Glasfiberpool

Att bygga pool i glasfiber börjar bli mer och mer populärt. En glasfiberpool levereras via lastbil till kunden, och kunden förbereder innan leverans allt markarbete, rördragning, maskinrum mm. När poolen levereras har ofta de flesta förberedelserna såsom håltagning för lampor och inlopp etc. genomförts på fabrik, och poolen brukar därför snabbt kunna lyftas på plats och börja vattenfyllas samtidigt som man motfyller på utsidan av poolen. Ofta kan man bada redan inom någon dag efter leverans. Fördelen med glasfiberpool är framförallt att det går snabbare att bygga och att de har en väldigt fin finish. I glasfiberpooler brukar även bra och genomtänkta trappkonstruktioner, sittbänkar mm vara designade vilket gör dem härliga att använda.

Vill du läsa vår manual för att bygga en glasfiberpool hittar du den här

Bygga klinkerpool och mosaikpool

En mosaikpool kan bygga på olika sätt. Tre vanliga konstruktioner är att poolen antingen är formgjuten, gjuten i betongskalblock eller murad. Principen för dessa konstruktioner skiljer sig åt dels vad gäller hållfastheten och dels vad gäller tätskikt. I en formgjutenpool kan man genom att använda viss typ av betong, speciell teknik vid byggnation av formar och även gjuta in sk. tätband i skarvar få en helt tät poolstome*. Vid byggnation med betongskalblock eller murad pool blir inte poolkonstruktionen vattentät. Dessa pooler behöver ett tätskikt på insidan och för detta finns det flera olika system, i Sverige är system från Weber och Sopro vanliga. Dessa system är testade och används i många offentliga badhus.

Efter att poolkonstruktionen är uppförd och tät kan denna sedan kläs med valfritt ytskikt t.ex mosaik, poolkliner eller målas. Vid klinker eller mosaik som ytskickt används oftast epoxibaserad fäst-och fogmassa för att skapa ökad hållbarhet mot mekaniskt slitage

Fördelen med en klinkerpool eller mosaikpool är det härliga ytskiktet, det blir otroligt vackra pooler där fantasin sätter gränserna. Nackdelen är priset och att poolen antingen behöver tömmas eller hållas isfri då viss risk för frostsprängning i ytskiktet finns (notera att användande av epoxifog kan förebygga detta). Fördelen med betongskalblock i jämförelse med helgjuten pool är priset, en helgjuten konstruktion är mer komplicerad och kräver en större arbetsinsats, vidare finns risk att även den helgjutna konstruktionen inte blir tät, och att ett ytterligare tätskit ändå är nödvändigt.

Weber poolsystem kan läsa om här

Sopro poolsystem kan läsa om här

Även Italienska Litokol har ett system som finns beskrivet här

 

*Not: Många som väljer denna lösninga kompleterar även med ytterligare ett tätskikt enligt ovan, erfarenhet från många offentliga bad har visat att det över tid är svårt att undvika genomläckage.

Val av Liner

En Thermopools insida bekläs med en poolliner / liner. Det är linern som bildar tätskiktet i poolen. Linern kan väljas i olika färger och mönster. Vanligast är ljusare enfärgade liners eller liners med mosaik mönster. Valet av färg och möster på linern har stor inverkan på hur finishen på linern i sin helhet upplevs för en betraktare som tittar ned i poolen. Väljer man en enfärgad liner kan ibland de skarvar som finns i linerns våder synas lite mer än om man väljer en Mosaikliner eller Carreraliner där dessa är mer svåra att upptäcka.

Platssvetsad liner vs. Fabrikssvetsad liner

När man väljer liner som tätskit finns möjlighet att använda antingen en sk. fabrikssvetsad liner vilket är det som ingår i de flesta poolpaket eller att montera en platssvetsad liner. Den platssvetsade liner är precis som namnet anger ihopsvetsad på plats vid poolen. Det innebär att en montör kommer med vald liner på rulle, ca 1,5mm i tjock. Denna kommer sedan skäras till och svetsas ihop (smältas ihop) i poolen. Med en platssvetsad liner finns möjlighet att få en mycket bra passform på linern och hålkärl i hörn och i vinklar, vilket är vanligt med fabrikssvetsad liner, minimeras. Vidare kan man med en platssvetsad liner ha mer komplicerade trappkonstruktioner.

En fabrikssvetsad liner innebär att leverantören utifrån iförväg angivna mått, skär till och svetsar ihop linern i fabrik och sedan skickar denna till kunden, varefter kunden monterar denna i sin pool. En fabrikssvetsad liner är oftast 0,75mm tjock och tillverkad i en PVC som kan töja sig lite granna. Vid tillverkning så anpassar fabriken måtten på linern utifrån att linern skall sträckas på plats av vattentrycket. Genom detta kan man säkerställa att det blir minimallt med veck och en snygg finish efter installation, nackdelen är dock att sk. hålkärl uppstår i alla hörn och i konkava vinklar. Med hålkärl menas att vinklarna inte blir skarpa 90-grader utan det blir runda detta beror på att linern inte kommer hela vägen in i hörnet

Fördelar och nackdelar plats- vs fabrikssvetsad

  • Platssvetsad liner har längre hållbarhet, montörer av platssvetsad liner framhåller ofta att hållbarheten för en platssvetsad liner ca 3ggr längre än en fabrikssvetsad
  • Platssvetsad liner får en snyggare finish och tål mer mekanisk på verkan (tjocklek 0,75mm vs 1,5mm) än en fabrisksvetsad liner
  • En platssvetad liner är mycket styvare än en fabrikssvetsad liner vilket medför att det är mindre sannolikt att veck uppstår med tiden
  • Priset är högre för en platssvetsad liner. i Stockholm kostar det ca 65-70tkr totalt för en 8x4m att jämföra med en fabriksliner som kostar ca 20tkr (+ca 8-10tkr för montering)
  • Boka in din montör i tid, de finns inte så många som jobbar med detta och de är ofta högt belagda på våren/sommaren 

Bygga pool frågor?

Skall du bygga pool och vill boka tid för ett kostandsfritt telefonmöte maila till: martin.roger@oceanum.se

Har du planer på att bygga en pool men är osäker på pooltyp, materialval, pooltillbehör eller frågor som rör att bygga pool i största allmänhet så är du välkommen att maila direkt till vår poolexpert martin.roger@oceanum.se. För dig som skall bygga pool rekommenderar vi även ett besök på Sveriges största oberoende poolforum som du hittar på www.poolforum.se

Med vänliga hälsningar
Kundtjänst - Oceanum.se