Poolvärmepumpsguide - alla modeller 2020

Till sommaren 2019 respektive 2020 har både Gullberg & Jansson och Pahlén uppdaterat sitt sortiment av poolvärmepumpar. Bl.a. har samtliga modeller nu R32 som köldmedium. Skiftet till R32 innebär ytterligare ett steg mot ökad miljövänlighet. R32 är ett köldmedium som inte är skadligt för jordens ozonlager, vilket många tidigare använda köldmedier är. 

Ytterligare en gemensam trend som vi ser hos både Pahlén och Gullberg & Jansson är utökning av antalet Inverter modeller och utfasning av On-Off modeller i sortimenten. Hos Gullberg & Jansson finns enbart lilla P-serien kvar som on-off modell och hos Pahlén har on-off modellerna utgått helt till 2020. Trenden mot att enbart tillhandahålla inverter poolvärmepumpar ligger i linje med respektive bolages önskan om hög miljövänlighet, där inverter poolvärmepumpar får ett väldigt högt COP när de stegar ned i frekvens och då utklassar on-off modeller.

Nedan har vi sammanstället en tabell med modellutbudet 2020 och grundläggande fakta för respektive modell.

Tabellen är sorterad på max värmeeffekt vid luft 15°/ vatten 26° så att ni enkelt skall kunna hitta de värmepumpar som ligger inom önskvärd värmeffekt.

I kolumn "Placering SEK/kW" kan ni se vilken värmepump som har lägst pris per kW. Notera dock att värmepumparna har specifikationer som skiljer dem åt. De dyraste modellerna har t.ex. oftast en högre kvalitet på kompressor och andra komponenter.

Poolvärmepumpar 2020 effekt pris

 

Hur dimensionerar man storlek på poolvärmepump?

För att välja rätt storlek på en poolvärmepump behöver man ta hänsyn till flera olika faktorer bl.a. poolstorlek, typ av pooltäckning, poolens isolering, geografisk placering och önskvärd vattentemperatur samt hur ofta poolen används utan pooltäckning.

Pahlén rekommenderar en värmeeffekt på 300W/kvm (area poolyta) för att hålla +27-grader i en isolerad pool placerad i mellansverige som har en pooltäckning.

Rekommendationen innebär att för en 4x8m pool skall värmeeffekten vara 9,6kW.

Med vägledning av tillverkarnas rekommenderade poolvolym för olika poolvärmepumpsmodeller så skall värmeeffekt vid luft 15°/ vatten 26° vara minst 0,2kW/kbm och ända upp till 0,31kW/kbm.

Rekommendationen innebär att för en 4x8m pool skall värmeeffekten vara minst 9kW upp till 14kW. 

Vill ni utvärdera er egen sitation behöver ni från schablonen ovan lägga till eller dra bort behövd effekt utifrån era specifika förutsättningarna. T.ex. ett pooltak har väldigt gynnsam effekt på energibesparingen medan en pool utan pooltäckning har mycket stor negativ effekt på energiåtgången.

Att tänka på vid val av värmepump är att värmeeffekten går ned när utomhustemperaturen är låg, t.ex. på vår och höst, detta medför att rekommendationen är att välja en större poolvärmepump om kalkylen ligger på gränsen mellan två modeller eller om poolen ligger en bit norrut där dygnsmedeltemperaturen är lägre.

Är du osäker? Kontakta gärna oss på 08-299 735 eller info@oceanum.se

 

KONTAKTA OSS